सम्पर्क

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय,

सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी, कैलाली

फोन न: ०९१-५२६०६०

            ०९१-५२६०६१

इमेल : stco7@fcgo.gov.np

           pfcop7@gmail.com